Cart  

(empty)

Specials

All specials

Top sellers

No best sellers at this time

Newsletter

Obchodní podmínky internetového obchodu crazymoda.cz

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.crazymoda.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.crazymoda.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
 6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod www.crazymoda.cz, jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce Jak nakupovat.
 2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je:
  registrovanému zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s výpisem z objednávky a
  neregistrovanému zákazníkovi (kupujícímu) potvrzena objednávka textovou zprávou na jeho telefonní číslo.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny s DPH.
 5. Ceny za dopravu, příp. další poplatky si kupující může ověřit na stránce Platba a doprava. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH, a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží dopravy a všech případných poplatků.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech

Zaslání zboží

Dodací lhůta

 1. Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do 10 pracovních dní. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny u každé položky v naší nabídce. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
 2. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Převzetí zboží

 1. Běžné provozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 8.00 - 18.00 hod.
 2. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 3. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

 

Zrušení objednávky

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v následujících případech:
- v případě výrazné změny ceny zboží
- v případě nedostupnosti nebo ukončení výroby zboží. Pokud takový případ nastane, budeme   Vás    kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se na dalším postupu. Jestliže jste zboží zaplatili (bankovním převodem), budou peníze převedeny zpět na Váš účet
- v případě, že objednatel neuvede do objednávky fungující telefonický či e-mailový kontakt.

Záruční podmínky a reklamace

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a   materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží při převzetí zásilkovou službou vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce.

Vrácení zboží

V souladu se zákonem 367/2000 Sb. můžete zboží do 14 dnů od obdržení vrátit.

Za následujících podmínek:
- zboží musí být vráceno v původním a neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem (fakturou)
- zboží nesmí jevit známky opotřebení.Zboží pošlete na uvedenou adresu (ne dobírkou!) a vždy jen doporučeně!. Důvod vrácení zboží nemusíte sdělovat. Po zkontrolování zboží Vám přijde oznámení, zda bude Vaší žádosti o vrácení zboží vyhověno. V případě přijetí vráceného zboží zpět Vám celou uhrazenou částku vrátíme nebo vyměníme za jiné zboží.Účtujeme si pouze poštovné,které jsme museli zaplatit a balné 100 kč,které jinak neúčtujeme.

Pokud zákazník (spotřebitel) objedná zboží z internetového obchodu, pak má podle §53 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky. Tato možnost je zákazníkovi dána z důvodů jeho objednávky "na dálku", kdy si zákazník nemůže zboží řádně prohlédnout a "osahat". Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na až 14-ti denní testování zboží, čímž by jistě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí. Vracené zboží musí být nepoškozené a spotřebitel jej musí dodat v originálním balení. Odstoupení od smlouvy je platné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. Při odstoupení od smlouvy zašle zákazník zboží zpět na adresu odesílatele. Odstoupení od smlouvy musí vyjadřovat projev vůle spotřebitele, ze kterého jasně vyplývá, že od uzavřené kupní smlouvy chce odstoupit v zákonné 14ti denní lhůtě. Nestačí tedy pouze zaslat zboží zpět. Odstoupení od smlouvy by mělo být nejlépe uplatněno písemnou formou společně s kopií dokladu o koupi, tedy s fakturou. Současně musí zákazník vybrat způsob, jakým mu budou vráceny finanční prostředky - buďto zasláním složenkou na adresu objednavatele nebo po uvedení čísla bankovního účtu také převedením na tento účet. Prodávající má povinnost vrátit finanční prostředky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Pro urychlení vrácení částky za zboží, napište na daňový doklad, který pošlete v balíčku s vráceným zbožím, číslo Vašeho bankovního účtu.Složenkou účtujeme poplatek 40,-Kč,převodem zdarma.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.crazymoda.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Upozornění: Prosíme zákazníky, kteří nemají vážný zájem o zboží a zásilky bez jakéhokoli vysvětlení na poště vůbec nevyzvednou nebo dokonce odmítnou převzít, aby si u nás neobjednávali. Vyhrazujeme si právo objednávku přístě odmítnout. Děkujeme za pochopení.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.


HomeHome